Hannover 96 tập trung vào FIFA và mở rộng thêm các hoạt động esport của mình
Ảnh: Hannover 96

zeus dota 2 Hannover 96 tập trung vào FIFA và mở rộng thêm các hoạt động esport của mình

0 Đăng lại

Hannover 96 tập trung vào FIFA và mở rộng thêm các hoạt động esport của mình

Hannover 96 muốn mở rộng thêm các hoạt động esport của mình. Như Lower Sachsen đã công bố trong tuần này, giờ đây bạn có thể làm việc với Cơ quan danh tiếng Esports. Tại ...

Hannover 96 muốn mở rộng thêm các hoạt động esport của mình. Như Lower Sachsen đã công bố trong tuần này, giờ đây bạn có thể làm việc với Cơ quan danh tiếng Esports. Ngoài ra, câu lạc bộ Bundesliga trước tiên muốn tập trung vào tiêu đề trò chơi FIFA. Hannover 96 là ...