0 BetSlip

bong da 24h Quy tắc chung

 1. Các điều khoản và điều kiện

  Các điều khoản và điều kiện này có hiệu lực từ ngày 31/05/2016. Tất cả các điều khoản và điều kiện trước đó bị hủy bỏ.

  1. Bằng cách sử dụng và/hoặc truy cập bất kỳ phần nào (bao gồm các miền phụ) của trang web m-bet.co.tz hoặc bất kỳ trang web, nền tảng hoặc kênh nào khác mà chúng tôi sở hữu và/hoặc đăng ký trên trang web, khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây.
  2. Đọc kỹ tất cả các điều khoản và điều kiện và nếu bạn quyết định không chấp nhận chúng, không sử dụng trang web. Các điều khoản và điều kiện này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các cá cược điện thoại và cá cược hoặc chơi game qua các thiết bị di động, bao gồm các ứng dụng có thể tải xuống cho thiết bị di động (như thể các tham chiếu đến việc sử dụng trang web là các tham chiếu đến việc sử dụng cá cược điện thoại của chúng tôi và/hoặc điện thoại di động của chúng tôi Các ứng dụng cá cược thiết bị).
  3. Có thể cần phải thay đổi các điều khoản và điều kiện này theo thời gian vì một số lý do (bao gồm cả tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, và các yêu cầu pháp lý). Bất kỳ thay đổi sẽ được công bố trên trang web. Các điều khoản và điều kiện cập nhật nhất có sẵn trên trang web. Nếu bất kỳ thay đổi nào là không thể chấp nhận được với khách hàng, anh ta nên ngừng sử dụng trang web và/hoặc đóng tài khoản của mình. Tuy nhiên, nếu khách hàng tiếp tục sử dụng trang web sau ngày thay đổi các điều khoản và điều kiện có hiệu lực, khách hàng sẽ chấp nhận những thay đổi đó.
  4. Khách hàng có trách nhiệm xác định xem việc truy cập và/hoặc sử dụng Trang web có tuân thủ luật pháp hiện hành trong khu vực tài phán của đất nước nơi khách hàng cư trú và bảo đảm cho chúng tôi rằng cờ bạc không phải là bất hợp pháp trong lãnh thổ nơi khách hàng cư trú .
  5. Tất cả các ứng viên phải trên 18 tuổi để đặt cược vào M-bet. M-bet có quyền yêu cầu tài liệu xác nhận độ tuổi và đình chỉ tài khoản của khách hàng cho đến khi thông tin đó được cung cấp.
  6. M-bet có quyền cấm hoặc giới hạn truy cập vào khách hàng nếu chúng tôi cho rằng khách hàng sử dụng trang web M-bet hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh M-bet nào theo cách gian lận hoặc cho mục đích bất hợp pháp và/hoặc không đúng.
  7. M-bet có quyền cấm hoặc giới hạn truy cập vào khách hàng nếu chúng tôi cho rằng khách hàng đã sử dụng trang web M-bet hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh M-bet nào một cách không công bằng hoặc đã cố tình lừa dối.
 2. Quy trình đặt cược và cài đặt
  1. M-bet có quyền từ chối một phần hoặc hoàn toàn bất kỳ đặt cược nào được yêu cầu theo quyết định riêng của mình. Bất kỳ cược nào được đặt theo quyết định và rủi ro của khách hàng.
  2. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo chi tiết về bất kỳ cược nào là chính xác. Sau khi đặt cược đã được đặt, nó có thể không bị hủy hoặc thay đổi bởi khách hàng. M-bet có quyền hủy đặt cược bất cứ lúc nào.
  3. M-bet có quyền hủy và/hoặc đảo ngược bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản tiền đã đặt trước đó để đặt cược, vào thời điểm đó hoặc hồi cứu.
  4. Đặt cược sẽ có hiệu lực ngay khi phiếu đặt cược (do M-bet trang web hoặc bất kỳ nền tảng hoặc ứng dụng nào của nó phát hành đã được xác nhận là M-bet chấp nhận. Tương tự như vậy, đặt cược sẽ được coi là hợp lệ khi khách hàng đã nhận được xác nhận thanh toán phiếu cá cược của M-bet.
  5. M-bet có quyền thiết lập các giới hạn về số tiền bạn có thể đặt cược, cũng như tiền thắng tối đa để có được trên mỗi lần phiếu đặt cược. Các giới hạn như vậy, ở bất kỳ giá nào, sẽ không nhất thiết ảnh hưởng đến tất cả các trò chơi như nhau. Có thể có ngoại lệ, chẳng hạn như M-bet Perfect12
  6. M-bet có quyền hủy bỏ thị trường, trò chơi hoặc sự kiện cụ thể. Tương tự như vậy, M-bet cũng có quyền vô hiệu hóa bất kỳ cược nào vào một sự kiện hoặc phần cụ thể bất cứ lúc nào và không có thông báo trước.
  7. M-bet có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào và vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược sự kiện nào, nếu chúng tôi có bằng chứng cho thấy những điều sau đây đã xảy ra: (i) tính toàn vẹn của sự kiện đã được đặt câu hỏi; (Ii) giá đã bị thao túng; (iii) Giới thiệu trận đấu đã diễn ra. Bằng chứng về điều trên sẽ dựa trên kích thước, khối lượng và mô hình đặt cược được đặt với M-bet, thông qua trang web hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh nào của nó. Một quyết định được đưa ra bởi cơ quan chính thức có liên quan của môn thể thao hoặc thị trường (nếu có) sẽ được kết luận
  8. Thời gian quảng cáo cho sự kiện sẽ là thời gian bắt đầu. Bất kỳ phiếu cá cược nào được trả sau thời gian bắt đầu sẽ được coi là không hợp lệ và số tiền đặt cược vào phiếu đặt cược đó sẽ được M-bet trả lại càng sớm càng tốt. Nếu vì bất kỳ lý do gì, một cú trượt cá cược được chấp nhận vô tình sau khi trận đấu hoặc sự kiện đã bắt đầu (do lỗi kỹ thuật hoặc con người), các cược sẽ không được biết đến kết quả cuối cùng và bất kỳ lợi thế vật chất nào đã đạt được tại thời điểm đặt cược .
  9. M-bet có quyền vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược, thắng hay thua nào, nếu kết quả của sự kiện/thị trường liên quan đến việc đặt cược như vậy được biết đến trước đây. Tất cả thời gian đã nêu trên trang web hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh M-bet nào sẽ vào thời điểm chính thức của Tanzania, trừ khi có quy định khác.
  10. Nếu vì bất kỳ lý do nào, chúng tôi không thể xác nhận kết quả của một thị trường hoặc sự kiện cụ thể, bất kỳ sự cố cá cược nào bị ảnh hưởng bởi kết quả đó sẽ bị vô hiệu. Về vấn đề này, thông tin được cung cấp bởi cơ quan chính thức có liên quan của môn thể thao hoặc thị trường (nếu có) sẽ được kết luận.
 3. Lỗi và khiếu nại
  1. M-bet không chịu trách nhiệm cho các lỗi trên đặt cược do phiên mã, truyền hoặc đánh giá dữ liệu. Ngoài ra, M-bet có quyền sửa lỗi rõ ràng (ngay cả sau khi kết thúc sự kiện), cũng như thay đổi hoặc vô hiệu hóa các cược liên quan.
  2. M-bet không chịu trách nhiệm về các lỗi có thể xảy ra khi hiển thị kết quả trên trang web của mình hoặc thông qua bất kỳ nền tảng hoặc kênh nào của nó, vì nó chỉ là thông tin được cung cấp cho cấp thông tin mà không có trạng thái chính thức.
  3. Trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp trong giao dịch hiện tại hoặc quá khứ, trước tiên, khách hàng có thể sử dụng M-bet liên hệ được sử dụng trên trang web của mình hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh nào của nó. Nếu tranh chấp hoặc yêu cầu được duy trì, M-bet đề cập đến khách hàng theo luật pháp của quốc gia nơi nó đang hoạt động và đặc biệt cho các tổ chức có trách nhiệm cho các hoạt động đánh bạc.
 4. Tài chính
  1. Bằng cách gửi tiền vào bất kỳ dịch vụ nào do M-bet cung cấp, cho dù đó là để thanh toán trực tiếp cho phiếu cá cược hay để gửi tiền vào ví, khách hàng chấp nhận và chúng tôi đồng ý giữ chúng với mục đích duy nhất là sử dụng chúng để đặt cá cược thể thao của họ hoặc các sản phẩm chơi game khác.
  2. M-bet sẽ quảng cáo, cả trên trang web và nền tảng hoặc kênh của nó, các phương thức thanh toán có sẵn cho các giao dịch phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp. Những phương thức thanh toán này là những phương thức duy nhất mà qua đó các giao dịch tài chính có thể được thực hiện. M-bet có quyền, trong mọi trường hợp, để sử dụng các phương tiện thanh toán khác, ví dụ như thanh toán các giải thưởng- trong các trường hợp đặc biệt.
  3. Đối với các phương thức thanh toán yêu cầu chủ tài khoản cụ thể, các giao dịch chỉ nên được thực hiện từ một tài khoản mà bạn là chủ tài khoản được đặt tên. Trong trường hợp M-bet xác định chủ tài khoản khác với các tệp có trong các tệp của công ty, chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ phiếu cá cược trả tiền hoặc tiền gửi nào cũng như bất kỳ lợi ích cuối cùng nào từ họ.
  4. Liên quan đến ví, M-bet có thể thiết lập các giới hạn về tiền gửi và rút tiền từ tài khoản khách hàng. Vào ngày có hiệu lực cho các quy tắc này:
  5. Giới hạn tiền gửi M-Pesa

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 500.000 TSH

   Giới hạn rút M-Pesa

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 100.000 TSH

   Giới hạn tiền gửi của Tigo Pesa / Zantel

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 500.000 TSH

   Giới hạn rút tiền của Tigo Pesa / Zantel

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 100.000 TSH

   Giới hạn tiền gửi tiền Airtel

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 500.000 TSH

   Giới hạn rút tiền của Airtel

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 100.000 TSH

   Giới hạn tiền gửi Halopesa

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 500.000 TSH

   Halopesa Rút giới hạn

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 100.000 TSH

   Giới hạn tiền gửi CRDB

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 500.000 TSH

   Giới hạn rút tiền CRDB

   Tối thiểu: 1.000 TSH

   Maximun: 100.000 TSH

  6. M-BET cam kết phê duyệt việc rút tiền mà khách hàng yêu cầu từ ví trong khoảng thời gian tối đa là 24 giờ, với điều kiện rằng các trường hợp đặc biệt ngoài sự kiểm soát của công ty nên diễn ra.
 5. Trò chơi
  1. Bóng đá
   1. Tất cả các thị trường trận đấu sẽ dựa trên kết quả vào cuối 90 phút dự kiến ​​chơi trừ khi có quy định khác. Điều này bao gồm bất kỳ chấn thương bổ sung hoặc thời gian dừng lại nhưng không bao gồm thêm thời gian, thời gian được phân bổ cho một vụ xả súng hình phạt hoặc mục tiêu vàng.
   2. Một trận đấu không được chơi hoặc bị hoãn sẽ được coi là bị hủy vì mục đích giải quyết
   3. Nếu bất kỳ trận đấu nào được liệt kê trên trang web hoặc bất kỳ nền tảng hoặc kênh nào của nó được thực hiện trước ngày và giờ được lên kế hoạch ban đầu, các cược được xác thực trước ngày mới và thời gian bắt đầu sẽ được coi là hợp lệ. Trong các trường hợp đặc biệt, dự trữ M-bet, trong mọi trường hợp, quyền được xem xét là hủy một trận đấu với thời gian và lịch trình thay đổi.
   4. M-bet sẽ xem xét là hủy bỏ bất kỳ trận đấu bóng đá nào bị gián đoạn trước khi hoàn thành 90 phút, ngoại trừ các cược được xác định trước khi bị gián đoạn trận đấu. Ví dụ, trước khi một trận đấu bị gián đoạn trong phút 60, vé cho trò chơi đặt cược trong trò chơi "45 phút" sẽ không bị ảnh hưởng.
   5. Đối với M-bet Perfect12, những trận đấu đó, trong số 12 trận đấu được sử dụng để xác định các giải thưởng trong trò chơi này, được coi là bị hủy sẽ được thay thế bằng những người được liệt kê là "dự trữ", theo thứ tự xuất hiện trong danh sách dự trữ. Nếu đối với bất kỳ trường hợp 5 trận đấu trở lên, từ 12 trong danh sách chính (không có dự trữ), được coi là bị hủy, thì các phiếu cá cược liên quan sẽ bị vô hiệu.
   6. Nếu nơi một trận đấu được lên kế hoạch được thay đổi (sang một nơi khác ngoài đội tham quan), các cược sẽ có giá trị với điều kiện là đội chủ nhà vẫn được công nhận như vậy.